Våra politiker

 • Carl Ahrling

  Ledamot av kommunfullmäktige
  Ersättare av kommunstyrelsen

 • Torbjörn Karlsson

  Kandidat till fullmäktige

 • Helene Rittheim

  Kandidat till fullmäktige

 • Martin Stagmo

  Kandidat till fullmäktige

 • Lars Johnson

  Kommunalråd
  Ledamot av kommunfullmäktige
  Ordförande i kommunstyrelsen
  Ordförande i Skärfläckan AB
  Ledamot i IT nämnden
  Ordförande i lönenämnden
  Kandidat till ledamot i Sysav
  Gruppledare
  Ledamot i Moderaternas styrelse

 • Nils Holmqvist

  Ledamot av kommunfullmäktige
  Ledamot av kommunstyrelsen
  Ordförande i VA Syd ägarnämnd för Burlöv
  Ledamot i VA Syd Förbundsstyrelse
  Ledamot i ABMA
  Kandidat till ersättare i Sydvatten
  Vice gruppledare
  Ordförande i Moderaternas styrelse

 • Sara Vestering

  Ledamot av kommunfullmäktige
  Ersättare i kommunstyrelsen
  Ordförande i socialnämnden
  Ledamot i Finsam
  Ledamot i Moderaternas styrelse

 • Mia Eld-Holmqvist

  Ersättare i kommunfullmäktige
  Ledamot i Moderaternas styrelse

 • Amelie Gustavsson

  Ledamot av kommunfullmäktige
  Ersättare i kommunstyrelsen
  Ersättare i Stiftelsen Spillepeng
  Ordförande i utbildning och kulturnämnden

 • Patrik Selimson

  Ledamot av kommunfullmäktige
  Ersättare i kommunstyrelsen

 • Håkan Dahlgren

  Ledamot av kommunfullmäktige
  1:e vice ordf. miljö och byggnämnden
  Ersättare i Burlövsbostäders styrelse
  Ersättare i Burlövs Parkerings AB styrelse
  Ersättare i VA Syd Förbundsfullmäktige
  Ersättare i VA Syd ägarnämnd för Burlöv
  Ledamot i Skånes luftvårdsförbund
  Ledamot i Moderaternas styrelse

 • Anita Ljungh

  Ersättare utbildning och kulturnämnden
  Nämndeman i tingsrätten

 • Ann-Christine Elmström

  2:e vice ordf. socialnämnden
  Ledamot av Moderaternas styrelse

 • Christer Karlberg

  Ledamot i miljö och byggnämnden

 • Leif Westin

  Ersättare av kommunfullmäktige
  Ledamot i Burlövsbostäders styrelse
  Ledamot i Moderaternas styrelse

 • Leila Karlberg

 • Tord Persson

  Ersättare i miljö och byggnämnden

 • Ulla Jinneland

  Ersättare i socialnämnden
  Ledamot i Moderaternas styrelse

 • Gunnar Rune

  Lekmannarevisor Burlövskommun
  Revisor i Moderaternas styrelse

 • Patrik Flensburg

  Kandidat till fullmäktige

 • Birgitta Olofsson

  Kandidat till fullmäktige

 • Josef Janosi

  Ledamot av kommunfullmäktige
  Ledamot av valnämnd

 • Lissy Käll

  Nämndeman i tingsrätten och förvaltningsrätten

 • Mats Olsson

  Kandidat till fullmäktige

 

Tappade uppkopplingen