Våra politiker

 • Helene Rittheim

  Ersättare i valnämnden
  Ledamot i Moderaternas styrelse

 • Carl Ahling

  Ledamot av kommunfullmäktige

 • Lars Johnson

  Kommunalråd
  Ledamot av kommunfullmäktige
  Ordförande i kommunstyrelsen
  Ordförande i Skärfläckan AB
  Ledamot i IT nämnden
  Ordförande i lönenämnden
  Kandidat till ledamot i Sysav
  Gruppledare
  Ledamot i Moderaternas styrelse

 • Nils Holmqvist

  Ledamot av kommunfullmäktige
  Ledamot av kommunstyrelsen
  Ordförande i VA Syd ägarnämnd för Burlöv
  Ledamot i VA Syd Förbundsstyrelse
  Ledamot i ABMA
  Kandidat till ersättare i Sydvatten
  Vice gruppledare
  Ordförande i Moderaternas styrelse

 • Sara Vestering

  Ledamot av kommunfullmäktige
  Ersättare i kommunstyrelsen
  Ordförande i socialnämnden
  Ledamot i Finsam
  Ledamot i Moderaternas styrelse

 • Mia Eld-Holmqvist

  Ersättare i kommunfullmäktige
  Ledamot i Moderaternas styrelse

 • Amelie Gustavsson

  Ledamot av kommunfullmäktige
  Ersättare i kommunstyrelsen
  Ersättare i Stiftelsen Spillepeng
  Ordförande i utbildning och kulturnämnden

 • Patrik Selimson

  Ledamot av kommunfullmäktige
  Ersättare i kommunstyrelsen

 • Håkan Dahlgren

  Ledamot av kommunfullmäktige
  1:e vice ordf. miljö och byggnämnden
  Ersättare i Burlövsbostäders styrelse
  Ersättare i Burlövs Parkerings AB styrelse
  Ersättare i VA Syd Förbundsfullmäktige
  Ersättare i VA Syd ägarnämnd för Burlöv
  Ledamot i Skånes luftvårdsförbund
  Ledamot i Moderaternas styrelse

 • Ann-Christine Elmström

  Ledamot av Moderaternas styrelse

   

 • Christer Karlberg

  Ersättare i miljö och byggnämnden
  Ersättare i Kommunfullmäktige

 • Leif Westin

  Ledamot av kommunfullmäktige
  Ordförande i Burlövsbostäders styrelse
  Ordförande i Burlövs Parkerings AB styrelse
  Ersättare i kommunförbundet Räddningstjänst syd
  Ledamot i Moderaternas styrelse

 • Leila Karlberg

  Ersättare i socialnämnden

 • Tord Persson

  Ersättare i Kommunfullmäktige
  Ersättare i VA Syd Förbundsstyrelse
  Ersättare i ABMA
  Ersättare i Sydvästskånes grundvattenkommitté
  Ersättare i Segeåns vattendragsförbund och vattenråd

 • Gunnar Rune

  Lekmannarevisor Burlövskommun
  Lekmannarevisor i Burlövsbostäder
  Lekmannarevisor i Burlövs Parkerings AB styrelse
  Lekmannarevisor i ABMA
  Revisor i Moderaternas styrelse

 • Patrik Flensburg

  Ordförande i valnämnden
  Ersättare i utbildning och kulturnämnden

 • Josef Janosi

  Ersättare i Kommunfullmäktige

 • Lissy Käll

  Ledamot i Moderaternas styrelse

 • Mats Olsson

  Ersättare i socialnämnden

 

Tappade uppkopplingen