Trygghet

Vi i Burlöv upplever idag allvarliga problem med brottslighet och otrygghet. BRÅ´s trygghetsmätningar visar att allt fler upplever otrygghet. Till exempel känner sig var tredje kvinna otrygg kvällstid i sitt eget bostadsområde.

Vi Moderater vill:

  • bryta den pågående utvecklingen, där kriminella gäng kopplar grepp om utsatta områden.
  • förbättra belysningen på mörka och ensliga platser.
  • öka möjligheterna till kamerabevakning.
  • att straffrabatten för ungdomar avskaffas.
  • anställa trygghetsvärdar och stödja nattvandrarnas verksamhet.
  • att Burlöv ska kännas tryggt för alla oavsett tid på dygnet.