Vård och omsorg

När du behöver äldreomsorgen är det viktigt att den fungerar. Det ska finnas möjlighet att flytta till ett bra boende anpassat för äldre. När du behöver vård ska du känna dig trygg med att vårdcentralen fungerar och att du får den hjälp du behöver.

Vi Moderater vill:

  • stimulera byggande av attraktiva seniorboenden.
  • verka för att få en fungerande vårdcentral i kommunen, som också gör hembesök hos de mest sjuka.
  • utnyttja teknikens möjligheter och utifrån individens villkor använda moderna hjälpmedel och e-tjänster.
  • förbättra kvaliteten i omsorgen.
  • att du får möjlighet att påverka vad som serveras för en ökad måltidsupplevelse.
Tappade uppkopplingen