Jobb och företagande

Arbetstillfällen försvinner när två stora arbetsgivare flyttar från kommunen. Kommunal byråkrati försvårar nyföretagande och därmed tillväxt. Företag är grunden för jobb och för finansiering av vår gemensamma välfärd.

Vi Moderater vill:

  • underlätta företagsetableringar och tillväxt
  • att det ska finnas en företagslots för att förenkla samverkan mellan kommun och näringsliv.
  • alla Burlövsbor som kan jobba ska få möjlighet att göra det. Med jobb kommer egen försörjning och känslan av att vara behöv.
  • att Burlöv ska erbjuda fler sommarjobb genom samarbete med näringslivet och därmed stimulera ungdomars entreprenörsanda.