Kultur, fritid och miljö

Avsaknaden av lokaler för unga är ett stort problem sedan många år. Fritidsgårdar och badhus har diskuterats länge utan resultat. Grönområden försvinner vid den pågående utbyggnaden av infrastrukturen inom Burlövs kommun.

Vi moderater vill:

  • utveckla och satsa på kulturupplevelser för barn och ungdom.
  • att biblioteken i Arlöv och Åkarp vidareutvecklas till naturliga mötesplatser.
  • värna föreningslivet bl.a.genom att underhålla lokaler, hallar och planer.
  • att det uppförs fritidsgårdar för våra ungdomar i kommunen
  • säkerställa tillgången på naturliga miljöer och grönområden
  • att det skapas attraktiva miljöer för kommuninvånarna vid återställning efter järnvägsutbyggnaden.