Skola

Endast 70% av eleverna i årskurs 6 uppnår kunskapskraven. Burlövs skolresultat måste förbättras. Skolbyggnader saknas och har ersatts med dyrbara paviljonglösningar.

Vi Moderater vill:

  • förbättra lärarnas arbetssituation för ökat kunskapsfokus i undervisningen.
  • skapa arbetsro och trygghet för alla.
  • minska grupperna i förskolan.
  • att Södervångsskolan görs om till förskola t.o.m. årskurs 3 med miljöinriktning.
  • minska elevantalet i varje klass och ge särskilt stöd för att förbättra resultaten.
  • att nolltolerans införs vid mobbning och trakasserier.
Tappade uppkopplingen